Tenri

Shinji HOSOKAWA à gauche et Ryôsaku HIRANO à droite.

Tenri