Stage Judo Sarreguemines 2015

 • uchi mata hane goshi par Hiroshi Katanoshi
  uchi mata hane goshi par Hiroshi Katanoshi
 • uchi mata hane goshi par Hiroshi Katanoshi
  uchi mata hane goshi par Hiroshi Katanoshi
 • uchi mata hane goshi par Hiroshi Katanoshi
  uchi mata hane goshi par Hiroshi Katanoshi
 • uchi mata hane goshi par Hiroshi Katanoshi
  uchi mata hane goshi par Hiroshi Katanoshi
 • uchi mata hane goshi par Hiroshi Katanoshi
  uchi mata hane goshi par Hiroshi Katanoshi
 • uchi mata hane goshi par Hiroshi Katanoshi
  uchi mata hane goshi par Hiroshi Katanoshi
 • uchi mata hane goshi par Hiroshi Katanoshi
  uchi mata hane goshi par Hiroshi Katanoshi
 • uchi mata hane goshi par Hiroshi Katanoshi
  uchi mata hane goshi par Hiroshi Katanoshi